Daddy

Efter ett uppehåll på några år kände jag att det var dags att skaffa katt igen, och eftersom jag älskar perser var valet av ras enkelt.

Jag ville ha 2 katter som kunde ha sällskap av varandra när jag arbetar och fick förtroendet att köpa Big Daddy och hans dotter Koshka. Daddy var då 5 år gammal och hade precis "pensionerats" från att ha varit avelshane.

Big Daddy personifierar begreppet "cool katt". Inget rubbar någonsin honom, han flyttade rakt in hos mig, bockade av kattmat, vattenskål och kattlåda på sin checklista och letade sedan upp bästa mjukaste sovplatsen. Det tog honom 5 minuter, sedan hade han flyttat in.

Hans stabilitet smittar av sig på de andra och med hans självklara auktoritet är det alltid han som bestämmer, men det brukar räcka att han tittar på bråkmakaren så är saken klar.......

Big Daddy är Klippan i flocken.

 

After a few years without cats I realized that I couldn´t live without them. Since I love persians, the choice of breed was very easy. 

I wanted 2 cats that could keep eachother company while I´m at work, and got the opportunity to buy Big Daddy and his daughter Koshka. Daddy was then 5 years old an newly "retired" from being a stud. 

Big Daddy personalizes the term "cool cat". Nothing ever shakes him, when he moved in he just ticked the ímportant boxes; food, water bowl and litterbox off his checklist and then searched for the softest sleeping spot. It took him about 5 minutes to move in. 

His stability seems to also calm the others and his natural authority makes him the indisputable leader, but he usually just has to look at the troublemaker to sort it out.....

Big Daddy is The Rock of the pride.

 

 

 

 

Välkommen

Välkommen till www.cyruscattery.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)