Tlh

Original Longhair, TLH

Rasstandard/Standard: www.wcf-online.de/WCF-EN/standard/longhair/traditionelle-langhaar

 

Original longhair, TLH, är en egen ras, inte att förväxla med perser. Persern som ras har utvecklats mot en mer och mer typad variant, men parallellt med detta fanns det många uppförare, särskilt bland dem som föder upp silver-varianterna, som ville bevara den mer ursprungliga persern.

Det har gjorts ett antal försök att skapa en egen ras, men år 1996 blev "Chinchilla Longhair" accepterad som egen ras i SACC (SA Cat Council) i Sydafrika efter ett gediget arbete av domaren och chincilla-uppfödaren Stella Slabber. Standarden omfattade då endast silver-varianterna.

År 2010 presenterade Alida Delport, innehavare av Cherie-finesse katteri i Sydafrika, ett förslag på standard för TLH som även omfattade golden-varianterna, för WCF. Den godtogs och namnet ändrades då också till traditional longhair.

År 2012 ändrade WCF standaren till att omfatta alla färgvarianter och år 2014 ändrades namnet till original longhair.

Skillnader mot perserstandarden är bl a kroppsbyggnad, svanslängd och ögonform.

 

Original longhair, TLH, is a breed of it´s own with it´s own standard. The modern persian has developed towards a more and more extreme look. At the same time many breeders, particulary those who bred silver-varieties, wanted to preserve a more traditional looking persian.

There has been a number of persons that have tried to make this new breed recognized, but in 1996 the "Chincilla Longhair" was recognized by the SACC (SA Cat Council) in South Africa thanks to the work of all breeds cat judge and Chincilla-breeder Stella Slabber. The standard then only recognized the silver-varieties.

In the year of 2010 a new proposal was presented to WCF by Alida Delport, owner of the Cherie-Finesse cattery in South Africa. It also includes the golden-varieties and was accepted. The name changed to Traditional Longhair.

2012 WCF changed the standard to include all colour varieties and in 2014 the name of the breed was changed to Original Longhair.

The TLH standard differs from the Persian standard in many ways, for example regarding body, lenght of tail and and the shape of the eyes.

 

Samtliga foton nedan visar en kull från Dream Of Silk´s katteri, tagna på Föreningen Hallandskattens utställning i oktober 2013.

All photos below showing a litter from the Dream Of Silk Cattery. The photos were taken at a cat show arranged by Föreningen Hallandskatten in October 2013.

 

Välkommen

Välkommen till www.cyruscattery.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)